kpb

Kompleks Konwicki - przegląd filmów

KOMPLEKS KONWICKI - przegląd filmów Tadeusza Konwickiego i o Tadeuszu Konwickim towarzyszący konferencji naukowej

Konferencja „Kompleks Konwicki” i towarzyszący jej przegląd filmów Tadeusza Konwickiego oraz poświęconych mu dokumentów Andrzeja Titkowa odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach od 27 do 29 października. Obrady konferencyjne będą się toczyć przez trzy dni na Wydziale Polonistyki, przy ul. Gołębiej 18, natomiast dwudniowe projekcje odbędą się w Kinie pod Baranami.

Konferencja „Kompleks Konwicki”, z uwagi na charakter twórczości jej bohatera, jest wspólnym przedsięwzięciem literaturoznawców i filmoznawców UJ, przy czym rolę przewodnią pełnią tu wieloletni badacze twórczości artysty, prof. Tadeusz Lubelski oraz prof. Aleksander Fiut. Zgodnie z intencją pomysładawców przedsięwzięcie ma być odpowiedzią na potrzebę ponownej analizy dorobku Tadeusza Konwickiego jako jednego z najważniejszych żyjących polskich twórców.

Sześćdziesiąt lat twórczości Tadeusza Konwickiego zaowocowało dziełami, które weszły do kanonu literatury powojennej oraz klasyki filmu polskiego doczekawszy się także wielu opracowań naukowych. Niewątpliwie jednak jest to dorobek na tyle bogaty i wszechstronny, że domaga się świeżego odczytania, uwzględniającego najnowsze kierunki rozwoju współczesnej humanistyki, czemu służyć ma planowana konferencja, na którą zaproszeni zostali najwybitniejsi znawcy i badacze twórczości Tadeusza Konwickiego z kraju i zagranicy (Stanisław Bereś, Judith Arlt).

Towarzyszące odczytom naukowym projekcje filmowe wybranych dzieł reżysera, łącznie z nieznaną szerszej publiczności MATURĄ oraz dokumentami Andrzeja Titkowa ukazującymi sylwetkę twórcy, będą natomiast stanowić doskonałą okazję do upowszechnienia i pogłębienia wiedzy na temat twórczości autora Małej apokalipsy. Pokazane zostaną takie filmy reżysera jak SALTO, JAK DALEKO STĄD, JAK BLISKO, DOLINA ISSY oraz filmy Andrzeja Titkowa PRZECHODZIEŃ i CAŁKIEM SPORA APOKALIPSA.

Autorkami karykatury Tadeusza Konwickiego i projektu plakatu są Anna i Marta Janik.

Zapraszamy na projekcje do Kina Pod Baranami w dniach 27 - 29 października (wtorek - czwartek).

Na wszystkie pokazy: wstęp wolny!


W programie:

wtorek, 27 października, godz. 19.00
SALTO
reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1965, 104'


oraz: PRZECHODZIEŃ
reż. Andrzej Titkow, Polska 1984, 37'

środa, 28 października, godz. 19.10
MATURA
reż. Bogusław Rybczyński, Polska 1964, 14'

oraz: DOLINA ISSY
reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1982, 110'


czwartek, 29 października, godz. 19.10
 
JAK DALEKO STĄD, JAK BLISKO 
reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1971, 93'


oraz: CAŁKIEM SPORA APOKALIPSA
reż. Andrzej Titkow, Polska 2002, 50'


Organizatorzy:
Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku - Wydział Polonistyki 
Katedra Historii Filmu Polskiego - Instytut Sztuk Audiowizualnych - Uniwersytet Jagielloński.
Bookmark and Share

archiwum