kpb

Radical Move

tytuł oryginalny: Radical Move

reżyseria: Aniela Gabryel

czas trwania: 77 min.
produkcja: Polska 2023
napisy: polskie, angielskie
with Polish and English subtitles
info: Spotkanie z reżyserką

Krakowski Festiwal Filmowy 2023: Nagroda dla najlepszego producenta

Teatr czy sekta? Sztuka czy przemoc? Członkowie legendarnej grupy teatralnej „Workcenter”, założonej przez Jerzego Grotowskiego, po raz pierwszy tak szczerze opowiadają o swoich doświadczeniach pracy metodami jednego z największych rewolucjonistów polskiego i światowego teatru.

Thomas Richards, najważniejszy współpracownik Grotowskiego, po jego śmierci kontynuuje działalność zainicjowaną przez mistrza. W zamkniętym ośrodku pracuje z grupą aktorów, którzy nieustannie są poddawani próbie i przekraczają swoje granice. Czy ośrodek ma szansę przetrwać próbę czasu i nadejście pokolenia wychowanego w rzeczywistości innej od tej, w której tworzył Grotowski?

| A theatre or a sect? Art or violence? For the first time the members of the legendary theatre collective Workcenter founded by Jerzy Grotowski speak so frankly about their experiences related to work using the methods devised by one of the greatest revolutionaries in Polish and international theatre. After Grotowski’s death, Thomas Richards, his major collaborator, continues the efforts initiated by the master. In a closed centre, he is working with a group of actors who continue to be put to the test and need to go beyond their boundaries. Will the centre manage to pass the test of time and accept the arrival of the generation raised in a different reality than the one created by Grotowski.


Bookmark and Share